Jdi na obsah Jdi na menu
 chlapci 94: 4.miesto Badem a 4.miesto MSR,1.miesto Kyjov
dievčatá94:1.miesto Sereď,1.miesto Kromežíž,1.miesto Ružomberok,3.miesto Poprad,2.miesto MSR.
...Naše najvačšie uspechy...Postupne sem budem dávat výsledky...

História TJ Lokomotíva Sereď

do roku 1991

 

materiály vydané v r.1991 pri príležitosti 25.výročia založenia TJ Lokomotíva Sereď

 


TJ Lokomotíva Sereď sa v roku 1991 dožila 25 rokov svojej existencie.

Ako vlastne prišlo k jej vzniku, kto boli tí, ktorí sa zaslúžil, že vošla do povedomia športovej verejnosti nielen v rámci mesta, okresu, západného Slovenska, ale aj Slovenska, Československa, ba jej členovia nás neraz úspešne reprezentovali aj v zahraničí.

V roku 1966 stál šport v Seredi na rázcestí. Blížil sa zánik TJ Slavoj Sereď a založenie TJ Hutník Sereď. Do tejto TJ mali namierené predovšetkým futbalisti, ale vtedy už bola Sereď známa aj ako basketbalové centrum. O tento šport v novej TJ však záujem nebol. A tak hŕstka funkcionárov, ktorým ležal na srdci osud basketbalu a ľahkej atletiky hľadala východisko a našla ho. Za pomoci sereďských železničiarov, vďaka pochopeniu Správy východnej dráhy v Bratislave a pomoci Ing. Štefana Božgaia. Prichýlila nás rodina železničiarskych športovcov a na mape telovýchovných jednôt pribudla nové TJ Lokomotíva Sereď.

Z radov pracovníkov Železničnej stanice Sereď stáli pri jej vzniku predovšetkým Karol Kocún, Štefan Súdin, Emil Karel, Ladislav Veľký, funkcionári býv. TJ Slavoj Sereď Ing. Štefan Božgai, PaedDr. Pavol Krištofík, Ján Kolný, MUDr. Pavol Záborský, Michal Bilka, Jozef Lehocký, JUDr. Michal Hudák, PHDr Milan Lihan, Albert Kudela, okresný telovýchovný funkcionári Pavol Šimek, Ján Záborský, Mikuláš Melay a mnohí ďalší. TJ by tu dnes nebola aj bez cukrovaru, pečivární, kávovín a NH Sereď.

Vo funkcii predsedu TJ sa doteraz vystriedali Emil Karel, Eduard Krivosudský a Dalimír Pavelka, vo funkcii tajomníka PaedDr. Pavol Krištofík, Ján Kolný a Albert Kudela.


Basketbalový oddiel

 
Založenie organizovaného basketbalu v Seredi sa datuje s príchodom prof. Jána Kolného na bývalú JSŠ  v Seredi v septembri 1954. Stihol okolo seba zorganizovať skupinu mladých záujemcov a záujemkýň o tento šport, prihlásil ich do krajskej súťaže, ale to bolo všetko, na čo mal čas, pretože v októbri toho istého roku musel nastúpiť na základnú vojenskú službu. A tak bolo treba počkať na jeho návrat do civilu. A to je vlastne začiatok cesty, ktorá priniesla pekné výsledky, ale na ktorej bolo treba obetovať veľa voľného času, ktorá stála veľa potu, odriekania, skutočnej lásky k športu v tom pravom slova zmysle.

Ak sa dnes zamýšľame nad tým, čím to je, že seredský basketbal po roky dosahoval a dosahuje dobré výsledky, je to aj preto, že vyrastal v skromných podmienkach nevľúdnej a studenej Sokolovne, že si vedel vážiť pochopenie vtedajšieho riaditeľa ZDŠ na Komenského ulici Viktora Košču, keď sa mohol presťahovať do lepších podmienok, i možností, ktoré mu poskytla vďaka Ing. Jozefovi Novosedlíkovi telocvičňa SŠ, terajšej OA.

Basketbal v Seredi vždy bol a aj teraz je športom mladých, a tak sa s nimi stretávame nielen v dresoch na ihrisku, ale aj v úlohe trénerov a vedúcich. Naše družstvá dobre reprezentovali naše mesto v Slovenskej národnej lige žien, starších a mladších dorasteniek, starších dorastencov, v najvyšších slovenských súťažiach žiačok, štartovali aj na majstrovstvách Česko - Slovenska.

V dlhodobých súťažiach sa v krajských majstrovstvách dorastencov a dorasteniek s družstvami Slavoja Sereď stretávame v sezóne 1957/58. Už nasledujúca sezóna prestavuje prvé výrazné úspechy. Dorastenky zvíťazili v majstrovstvách kraja a od sezóny 1959/60 sa datujú prvé úspechy na slovenskej basketbalovej scéne. Boli tu najprv mladšie dorastenky, ktoré na Veľkej cene Slovenska obsadili 2.miesto a po nich staršie dorastenky si 2. miestom na majstrovstvách Slovenska vybojovali postup na majstrovstvá Česko-slovenska, kde pod vedením Jána Kolného obsadili 6.miesto. O tento úspech sa zaslúžili hráčky Milášová, Bílíková, Pekarová, M.Sherhauferová, TAnišková, Szabóová, Poláková, Práznovská, Vašková, Bašová a Šimonová.

Nie je možné vyratúvať všetky úspechy sereďských družstiev v tomto období, ale nebolo ich málo - v sezóne 1960/61 2.miesto na Veľkej cene Slovenska mladších dorasteniek v Starej Turej, štart na Veľkej cene v Lipníku n.B., dobré umiestnenia v dlhodobých celoslovenských súťažiach.

V sezóne 1962/63 sa po prvý raz predstavilo aj družstvo žien a pod domácimi košmi sme privítali prvých zahraničných súperov - staršie dorastenky sa stretli s TSC Berlín a ženy s KK Nový Sad.

V sezóne 1965/66 družstvo žien pod vedením PhDr. Milana Lihana zvíťazilo v krajskom majstrovstve a vybojovalo si postup do vtedajšej II.ligy, kde o rok ako nováčik skončilo na 4.mieste. O tento úspech sa zaslúžili hráčky Pekarová, Lihanová, Š.Túrociová, E. a V. Medovarské, Krivosudská, Kosová, E. a M. Hričovské, Poláková, Vavrová, Šimonová a Navrátilová.

V sezóne 1966/67 si postup do dorasteneckej ligy vybojovali pod vedením Alberta Kudelu aj dorastenci. Družstvo tvorili Džugas, Schmidt, M.Túroci, J.Horváth, Sečen, D.Nyitrai, Š.Kramár, J.Hudák, Kotúček, Štefanec, Kollárik a Trnka. Po dvojročnom úspešnom účinkovaní v dorasteneckej lige bolo družstvo pre nedostatok hráčov a reorganizáciu v oddieli rozpustené.

V roku 1969 družstvo žien absolvovalo prvý zahraničný zájazd a stretlo sa s vtedajším majstrom Rakúska Union Fireston Viedeň, za ktorý štartovala naša odchovankyňa Adriana Biermaierová - Biliková.

V roku 1970 sa stali minibasketbaliti TJ Lokomotíva Sereď majstrami Slovenska a víťazstvom nad majstrom Čiech TJ Tatran  Kostelec nad Černými Lesy získali hráči Karmažín, Ferenc, Takáč, Krivošík, Kubačka, Hodúr, Lukáčik Prešnajder, Gála, Roľník, Mészároš, Filo, Cehlárik, Tóth a Lagovský pod vedením Jaroslava Hrušovského titul majstra Česko-slovenska.

Sezóna 1970/71 bola úspešná aj pre staršie dorastenky. Koloktív hráčok Králiková, Kurucová, Gašparová, Filová, Gajdošová, Tomečková, Harmatová, Pišelyová, Eliášová, A.Hričovská, Petrášová a K.Scherhaufe-rová pod vedením PhDr. Milana Lihana a Jozefa Džugasa si 2.miestom v dorasteneckej lige vybojovali postup na majstrovstvá Česko-slovenska do Karlových Varov, kde obsadili 6.miesto.

Nasledujúce sezóna bola úspešná aj pre mladšie dorastenky, ktoré pod vedním trénera Milana Štefánca si 2.miestom na Slovensku vybojovali postup na majstrovstvá Česko-slovenska do PRahy, kde získali 5.miesto. V tomto období sa s družstvami mladších a starších dorasteniek Lokomotívy Sereď pravidelne stretávame na najvýznamnejších mládežníckych turnajoch - Vianočnom turnaji v Prahe a Pohári oslobodenia Bratislavy.

Pri ZŠ Sereď, Komenského ul. vzniklo 1.9.1972 Školské športové stredisko mládeže, ktoré viedok Albert Kudela. Za sebou majú nemálo úspechov. Mladšie žiačky zvíťazili v krajskom majstrovstve v rokoch 1974, 1975, 1982, 1983 a 1991, 2.miesto obsadili 9 krát, na majstrovstvách Slovenska boli tretie v r.1975 a 1991, štvrté v r.1974 a siedme v r.1977. Staršie žiačky zvíťazili v krajskom majstrovstve 8 krát, šesťkrát boli druhé, na masjtrovstvách Slovenska obsadili 2.miesto v r.1974, 1975 a 1981, tretie boli v r.1979. Žiaci štartovali na majstrovstvách Slovenska dva razy - v roku 1976 bili siedmi a v r.1977 piati.

Viaceré odchovankyne nášho oddielu obliakali dresy ligových oddielov: Adriana Bíliková-Biermaierová Slovan Bratislava a rakúske oddiely, Marta Tanušková, Eva Medovarská-Postrková a Jozefíny Kozová Lokomotíva Bratislava, Eva Králiková-Szabová Slovan Bratislava, Alena Kalinayová-Hudáková, Martina Godályová a Ivata Koštrnová Slávia PF B.Bystrica a Mária Majerčíková Slávia UK Bratislava. Z odchovancov sme sa pod ligovými košmi stretli s Petrom Bílikom Slovan Bratislava a v rakúska ligy, Ing.Ľubomírom Krivošíkom Inter Bratislava a Baník Cigeľ Prievidza. Reprezentačné dresy Česko-slovenska v družstve žien obliekli Adriana Bílliková-Biermaierová, Martina Godályová, v družstve junioriek Monika Gajdošová-Belajová, Jozefína Kozová-Brezíková, Mária Majerčíková-Kukučková, v družstve kadetiek Andrea Horská.

PhDr. MIlan Lihan sa ako tréner spolupodieľal na titule majstra Európy junioriek v r. 1975 a bronzovej medaile v r.1977.

Vo funkcii predsedov basketbalového oddielu sa vystriedali Ján Kolný, Imrich Valach, Ing.Juraj Dikyj, Albert Kudela, Ján Schiffer, Tomáš Weiss, Jozef Kapoš, MuDr. Marián Sabo a Mgr. Jolana Kubačková-Čomajová.

Ako tréneri sa pri rôznych družstvách BO TJ Lokomotíva Sereď doteraz (do r.1991) vystriedali Ján Kolný, Albert Kudela, PhDr.Milan Lihan, Milan Štefance, Jozef Horváth, Tibor Krajčovič st., Jaroslav Hrušovský, Viera Medovarská, Marta Hrušovská, František Eret, MVDr. Ivan Kontšek, Miroslav Polák, František Smolinský, Tomáš Weiss, Jozef Kapoš, Ján Schiffer, MUDr.Eva Sabová, Jolana Kubačková-Čomajová, Ľudmila Lukáčová, Jozef Miškeje, Ing. Miloš Mičáni, Ing. Pavol Baranovič, Tibor Krajčovič ml., Norbert Kalinay, Robert Grill, ako funkcionári a vedúci družstviev sa na činnosti oddielu podieľali Dušan Pavlis, Jozef Džugas, Pavol Plevza, Vladimír Paštéka, Zdenko Lehocký, Dušan Túroci, Ing. Jozef Sečen, Ing. Jaroslav Kučera, Peter Kuchynka, Juraj Lukovič, Miroslav Schiffer.

Bola to ich zásluha, že družstvo žien videli diváci vo Viedni, Budapešti, Székesfehérváre a v Tarnowe, staršie dorastenky v Constante, Rybniku, Tarnow, Budapešti a Székesfehérváre, žiačky v Székesfehérváre, Lauchhammeri, Rybniku a Tarnowe.

Je veľa tých, ktorí sa podieľali na dobrom mene sereďského basketbalu ako tréneri, vedúci, či funkcionári basketbalového oddielu. Všetkým im patrí poďakovanie a tým terajším treba zaželať, aby sa im v práci darilo aspoň tak, ako ich predchodcovm.